dilluns, 9 de maig de 2016


Llegeix les pàgines
d'un diari virtual de sentiments
i es troba cada dia paraules
que són com pedres pels ulls,
motius per ensopegar.
Ell no ho sap
                     no la coneix ...

Ha après a saltar els obstacles,
eren la reclosa que la privava
de seguir el curs del seu riu.Vint-i-nou d'abril de 2016