divendres, 20 de novembre de 2015


Mentrestant els joglar esperen
que aquelles paraules d’ocells
vinguin a fer nius per primavera,
s’escriuen de somnis.
Els uns
          dins la solitud de l’hivern
sentint com penetra a l’ossada,
d’altres
            junts
                   entre llençols
que no permeten el pas del fred.

Quatre de novembre de 2015