dimarts, 19 de gener de 2016

Avui, he sentit
una mar llisa
sense onades,
cap cresta d’escuma
de penes, només la glòria
d’un cel dessobre els blaus.
Les pedres dessota
dormen trencades
                           al fons.


Setze de gener de 2016