dimarts, 26 de gener de 2016

S’obren els llavis per fer manifest
d’un parell de mots.
Es perden en alfabets
de cecs
          muts
                 i sords.

Són serfs del llenguatge
           d’un bes
                         fet vers.Vint-i-sis de gener de 2016