dilluns, 25 de gener de 2016

Malgrat tots els torrents del món
vulguin arrencar-me del fluir de l’existir,
segueixo teixint-me la vida
reciclant-la, regenerant-la
amb fil de seda
                        com xarxa de mar.

Vint de gener de 2016