dilluns, 21 de desembre de 2015

A voltes m’amara el goig,
també el neguit de la fosca
figurant de solanes ombres
que m’amaren al llit.
A voltes
              m’amara la Soledat,
algunes nits ve a mi
                              i ho fa:
amarar-me del sentir.Set de desembre de 2015