dissabte, 26 de desembre de 2015

Dues llums, una al davant de l’altra,
creient-se mutu mirall en el vidre que les separa.
Dues llums enceses que no volen apagar-se,
l’una, la de la nostra llar
i l’altra que espera amb calma
que la matinada
                        ens traspassi les nits.


Onze de desembre de 2015