dimarts, 22 de desembre de 2015

Perquè molts minuts i minuts té el dia
i la meitat d’ells penso en tu.
En alguns d’ells ho faig,
sempre que puc
                           t’escric.
I tots els segons que em resten
els compto sense adonar-me
que la meitat de les hores del dia
també ho faig:
                       ordint escriure’t
                                                 a Tu.


Onze de desembre de 2015