dissabte, 13 de febrer de 2016


Mots que en erupcions de l'ànima,
fan davallada de magma
per la vall de la sina d'un vers.

Llisca per l'entrecuix del poema
abrusadora torrentera,
incandescent
                     quan s'aplega
al cràter, a on serà coberta
de liquada i abrusadora cendra.Tretze de febrer de 2016