dilluns, 8 de febrer de 2016

S’imagina muntanya desitjosa de ser escalada
sense temor a la seva petjada, atzarosa
de que els seus dits s’agafin fort
a la seva geologia feta de rocalla
per ser cimall conquerit.

Protectora a la nit, s’imagina ser alberg
fet de branques abraçades al seu arbre,
en el declinar d’un cos extenuat
d’excavar una cova
                                dessota la seva falda.Vuit de febrer de 2016