dilluns, 14 de març de 2016


El silenci pretenent emmudir
a unes pells que volen cridar
als vents
              que les hi facin sentir,
la galerna que sacseja
la perspiració d'uns cossos
que es fan pluja nua
després de ser mar d'abraçades
al jaç que els fa navegar.



Set de març de 2016