dissabte, 5 de març de 2016


Posem a la venda paraules
fetes d'amor i tendresa
per exaltar l'ull del sentiment
de qui li cal la vivesa
d'una espurna que fa seva.
El cor aliè els fa seus,
aquests sentits que només són planys
perduts
            en un mar de nostàlgies,
volença de ser el port que van ser,
naveguen
              sense cap bri de vent
amb les veles enceses.

Tan sols una  franja de l'horitzó
els fa infinits.Vint-i-vuit de febrer de 2016