dimarts, 15 de març de 2016


Tot el pes de les paraules
dessobre la corda fluixa,
murmurant en el silenci
de l’equilibri que les durà
a l’altre cap del pont,
revessant un vers a cada pas
i al final del camí
                            esdevindran poema.Set de març de 2016